• Corona Update: Bericht van het bestuur

  Beste leden, 

   
  Ten eerste hoop ik dat u en uw naasten in een goede gezondheid zijn. Dat is nooit een vanzelfsprekendheid geweest, maar is in deze tijd al helemaal onzeker.
   
  Wat zijn wij in een bijzondere en onzekere periode beland. De coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijks leven...afstand van elkaar houden...niet met meer dan twee mensen bij elkaar komen...en niet kunnen voetballen. Dat heeft voor onze spelende leden, maar ook voor onze vrijwilligers en toeschouwers een grote impact. Iets wat een belangrijke rol in ons leven speelt, valt in één keer weg. 
   
  Mooi dat er vanuit actief spelende leden een actie is opgezet: “hoe blijf jij fit zonder voetbal.” Een actie die ons fit houdt, maar die ook wat zegt over de saamhorigheid binnen onze vereniging.
   
  Vanaf het begin van de coronacrisis hebben wij als bestuur de richtlijnen van het Rijk, RIVM en gemeente Westland opgevolgd. En die richtlijnen blijven we volgen. 
   
  Wij hebben verder niet stil gezeten. De financiële balans is opgemaakt en er zijn maatregelen getroffen. Er zijn afspraken met leveranciers gemaakt en vrijwilligers, die een vrijwilligersvergoeding krijgen, hebben  we gevraagd hier vanaf maart vanaf te zien. Daar zijn deze vrijwilligers mee akkoord gegaan. Daar wil ik de betrokkenen voor danken.
   
  Daarnaast beoordelen we van welke steunmaatregelen van het Rijk en de lokale overheid, met wie we in nauw contact staan, we gebruik kunnen maken. 
   
  Zoals u weet zijn wij een financieel gezonde vereniging met reeële ambities. En dat gaat ons in deze tijd van crisis helpen. 
   
  Uiteraard gaan wij er wat van merken. Wij denken hierbij aan de zorgelijke situatie van enkele van onze sponsors. Juist in deze tijd willen wij er voor onze sponsors zijn. De sponsorcommissie heeft u eerder bericht over de actie “ steun onze sponsors.” 
   
  Hoe we precies uit deze crisis komen, is natuurlijk niet duidelijk, maar dat het "Henk Malestein stadion “ straks weer overeind komt, dat is een zekerheid. 
   
  Rest mij nog om u, namens het bestuur, heel veel gezondheid toe te wensen.  En laten we goed voor elkaar zorgen. 
   
  Fijne Paasdagen!
   
   
  Namens het bestuur, 
   
  Aris van Daalen, voorzitter