• Gelukkig! We mogen weer naar de voetbal....

  Corona heeft een grote impact. Ook op VV Naaldwijk. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om ons aan te passen aan de situatie. De overheid staat ons toe om voor kinderen de trainingen weer te hervatten, met ingang van woensdag 29 april as. Het hervatten van deze sportactiviteiten geeft weer wat afleiding in deze periode, gelukkig maar!

  Aan het hervatten van de trainingen zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Over de uitvoering van deze voorwaarden, heeft de afgelopen dagen dan ook “koortsachtig” overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen op vv Naaldwijk. We willen natuurlijk ervoor zorgen dat we het veilig inrichten voor de spelers, de trainers en begeleiding, want de gezondheid van een ieder gaat voor alles.


  We mogen onder voorwaarden weer gaan sporten. De voorwaarden zijn kort samen te vatten:

  1) kinderen t/m 12 jaar kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht. Er zijn dus geen wedstrijden;

  2) kinderen van 13 t/m 18 kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht met in achtneming van 1,5m afstand tot elkaar. Ook voor deze categorie geldt dat er geen wedstrijden zullen zijn;

  3) ouders zijn niet welkom op het sportpark;

  4) douchen en omkleden op de club is niet toegestaan; en

  5) vrij voetballen bij vv Naaldwijk is niet toegestaan, ook niet tijdens de trainingstijden.

   

  JO = Jeugd Onder (Dus jongens en meisjes)

  In overleg met de gemeente Westland zijn nadere afspraken gemaakt voor een goede en veilige hervatting van de sportactiviteiten. Zo is het trainingsschema enigszins aangepast en is er een instructie hoe te bewegen op het sportpark voor de kinderen, de regelaars en de trainers. Deze instructies zullen continue worden bijgeschaafd op basis van voortschrijdend inzicht.

  Omdat de velden 2, 3 en het natuurgrastrainingsveld in zomeronderhoud zijn wordt er de komende periode getraind op veld 1 en het kunstgrasveld. Voor de trainingstijden en trainingsvelden verwijzen wij naar het trainingsschema. (Klik hier voor het trainingsschema.)

  Als bestuur doen wij een beroep op met name ouders van onze jeugd, maar ook op de oudere jeugd, om verantwoord om te gaan met het hervatten van de sportactiviteiten. Gebruik je verstand en zorg voor de 1,5m afstand als je ouder bent dan 12 jaar. De gemeente zal, bij onverantwoord gedrag, gaan handhaven.

  We verzoeken iedereen: Houd de komende weken de vv Naaldwijk-site in de gaten! Langs deze weg communiceren wij aanvullende en/of gewijzigde instructies. Het is voor ons, als bestuur, niet mogelijk iedereen persoonlijk of per email te informeren. Trainers zullen gebruik maken van de app-groepen om de startdatum te bevestigen en aanvullende instructies te communiceren.

  Instructie leden

  • Ouders van leden worden niet toegelaten op het sportpark. Kinderen worden afgezet bij het hek en worden daar opgevangen. Hanteer hierbij de instructies op de “Drop & Kick” zone.
  • Houd 1,5 meter afstand(vanaf 13 jr);
  • Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden;
  • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet of met de fiets;
  • Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de accommodatie, tenzij anders aangegeven in het sport specifieke protocol. Dit is 10 minuten voor aanvang van de training.
  • Je verzamelt op het keepersplaza  
  •                                                
  • Op het sportpark wordt er niet naast elkaar gelopen en ook niet gefietst. Men loopt met de fiets aan de linkerhand;
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, dus kom in sportkleding naar de training;
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • Schud geen handen;
  • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, bidons etc;
  • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer of coördinatoren op;
  • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet. De kinderen kunnen gebruik maken van de toiletgroep bij de kleedkamers, maar wij willen dit tot een minimum beperken;
  • Was voorafgaand en na de training thuis je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
  • Verlaat direct na het sporten de accommodatie en blijf niet hangen ook niet op de parkeerplaats; en
  • Geef iedereen de ruimte en houd je aan de regels.

   

  We moeten de komende periode streng zijn! Wij zijn niet aansprakelijk voor de gezondheid van onze leden, maar wij doen er alles aan om het veilig te laten zijn. Daarnaast hebben we ook andere verenigingen op het sportpark wat zorgt voor een logistieke uitdaging.

  Wij zijn blij dat er weer gesport kan worden in deze bizarre tijd en hopen op uw medewerking.

  Namens het bestuur van VV Naaldwijk

  Mark Valstar en Jelle van Waveren