• Gezocht: documentatie t.b.v. 100 jaar v.v. Naaldwijk

 • Op 6 september 2022 bestaat onze vereniging 100 jaar en dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

  Er is reeds een jubileumcommissie samengesteld onder voorzitterschap van Ron Dijkshoorn. Deze commissie bestaat verder uit leden van zeer diverse leeftijden en is al twee keer bijeen geweest.

  Twee leden van de commissie: oud-voorzitter Wim Boekestein en oud-secretaris Wim Bouritius hebben op zich genomen om de rijke 100-jarige geschiedenis van VV Naaldwijk met zoveel mogelijk foto’s, filmpjes, krantenknipsels, plakboeken, verslagen van vergaderingen etc. tijdens het jubileumjaar op verschillende manieren in beeld te brengen. 

  Daarom doen zij nu al een beroep op iedereen die dit leest om genoemde materialen in (bruikleen) beschikbaar te stellen. 

  Heeft u nog leuk en interessant materiaal ter beschikking wat we niet mogen missen, dat kan oud of nieuw zijn, neem dan contact op met een van ondergetekenden.                           

  Groet,
  Wim Boekestein, 06-4181 6409
  Wim Bouritius, 06-5200 8745