• Lid worden

 • Kom eerst gratis proeftrainen

  Al vanaf de Ukkies van ca. 4 jaar kun je bij v.v. Naaldwijk terecht om spelenderwijs met de bal te leren omgaan en lekker te bewegen. Maar niet alleen bij de allerjongsten hebben we plek, in àlle leeftijdscategoriën zijn nieuwe spelers en speelsters van harte welkom!

  Wij nodigen je uit om eerst vrijblijvend 3x mee te komen trainen om te kijken of het iets voor je is. Daarna kun je je inschrijven via de tekst een stukje hieronder waarbij staat: Klik hier om je aan te melden.

  Je komt dan op de site van sportbundels waarin wij alles registeren van de leden.

  Het is je vast al opgevallen maar het meidenvoetbal zit in de lift. We hebben nu al in alle leeftijden superleuke meisjes eams waarvan de meiden naast het voetbal, ook gezellige dingen met elkaar ondernemen, leuke sponsors hebben en uitgroeien tot echte vriendinnenteams! Meer weten? Bel onze meidencoördinator Mirjam Schmidt op 06-5266 8633 of mail meisjes@vvnaaldwijk.nl.

   

  Contact ledenadministratie: 

  ledenadministratie@vvnaaldwijk.nl

  Simon van Eendenburg: 0174-641 573 
  Rina Kraan (jeugd): 06-49732265
  Penningmeester Barry Baljeu: 06-10850179

  penningmeester@vvnaaldwijk.nl

  Klik hier om je aan te melden. 

   

 • Beleidsregels lidmaatschap & contributie

  Aanmelden lidmaatschap
  Aanmelden voor het lidmaatschap kan bij de ledenadministrateur. Elk nieuw lid geeft bij aanmelding een automatische incasso af. Het lidmaatschap duurt tot het einde van het betreffende seizoen en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Bij het aanmelden van een nieuw lid wordt de hoogte van de contributie van het lopende seizoen als volgt bepaald:

  - tot en met 31 oktober 100%
  - na 1 november            80%
  - na 1 januari                60%
  - na 1 maart                  40%

 • Opzeggen lidmaatschap
  Opzeggen van het lidmaatschap kan worden gemeld bij de ledenadministrateur. Tot 15 juni kan het lidmaatschap kosteloos worden opgezegd en/of overgeschreven. Na die datum worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  - opzegging tot 15 juni                     :  kosteloos 

  - opzegging tussen 15 juni en 31 juli : € 25,--

  - opzegging na 31 juli                     :  volledige contributiebedrag 

  Voordat tot overschrijving of opzegging wordt overgegaan, moeten openstaande bedragen (achterstallige contributie, boetes e.d.) eerst worden afgerekend. In de maanden september en oktober wordt geen overschrijving verwerkt.

 • Contributie
  Ieder spelend lid betaalt contributie. De hoogte van de contributie wordt voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Vanaf het 3e lid in één gezin (woonachtig op hetzelfde adres) wordt op het laagste contributiebedrag 50% korting verstrekt.  Als incasso niet automatisch kan worden verwerkt (rekening is geblokkeerd voor incasso of het geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd), wordt een extra bedrag van € 10,- in rekening gebracht, als niet tijdig wordt betaald. Bij niet tijdige betaling van de contributie volgt, na herinnering, schorsing van trainingen en wedstrijden middels inname van de spelerspas en gesponsorde attributen. Na de volgende herinnering zal worden overgegaan tot uitschrijving van het lid bij de KNVB en wordt het lidmaatschap van vv Naaldwijk beëindigd.

 • Wijzigingen lidmaatschap
  Wijzingen in het lidmaatschap moeten worden doorgegeven bij de ledenadministrateur. Leden zijn verantwoordelijk voor juiste naw-gegevens (bijv. verhuizing, emailadres, telefoonnummer, IBAN bankrekeningnummer). Wijzigingen in de naw-gegevens moeten worden gemeld bij de ledenadministrateur.

 • Langdurige blessure
  Bij langdurige blessure bestaat de mogelijkheid om korting aan te vragen op de contributie van het eerstvolgende seizoen. Een verzoek tot korting wegens blessure dient uiterlijk op 15 juni voorafgaand aan het volgende seizoen te worden ingediend bij de penningmeester. De korting op de contributie voor het eerstvolgende seizoen wordt als volgt bepaald:

  - Bij een blessure langer dan 6 maanden --> korting 50% contributie eerstvolgend seizoen.
  - Bij een blessure 4 - 6 maanden --> korting 35% contributie eerstvolgend seizoen.
  - Bij het indienen van het verzoek moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  - de contributie van het lopende seizoen is tijdig betaald;
  - de blessure betreft de periode augustus - mei (10 maanden);
  - de speler/speelster kan niet aan trainingen en aan wedstrijden deelnemen;
  - de speler/speelster heeft de blessure tijdig gemeld aan trainer, leider, verzorging.