• Mededeling opzeggingen seizoen 2019-2020

 • Natuurlijk hopen we dat iedereen volgend seizoen lid blijft van onze club, maar mocht u uw lidmaatschap voor volgend seizoen (2019-2020) willen beëindigen of over schrijven naar een andere verenging, dan willen wij u graag attenderen op de volgende regels:

  Het lidmaatschap moet schriftelijk opgezegd worden bij de ledenadministrateur. Dit mag ook per mail via ledenadministratie@vvnaaldwijk.nl.

  Tot 15 juni kan het lidmaatschap kosteloos worden opgezegd of overgeschreven.

  Na die datum bent u de volgende kosten verschuldigd:

  - opzegging tot 15 juni                             :  kosteloos 
  - opzegging tussen 15 juni en 31 juli      :  € 25,-
  - opzegging ná 1 augustus                       :  volledige contributiebedrag

  Voordat tot overschrijving of opzegging wordt overgegaan, moeten alle nog openstaande bedragen (achterstallige contributies, boetes e.d.) eerst worden afgerekend en teamkleding ingeleverd. In de maanden september en oktober worden geen overschrijvingen verwerkt.