• VV Naaldwijk gaat voor renovatie tribune, AB-Gebouw en afronden inrichting kantine

 • In 2017 zijn mede met behulp van de Vrienden van Naaldwijk, fondsen, subsidies en sponsoren de keuken, bar en een deel van de kantine fraai gerenoveerd. Op de achtergrond is intussen hard gewerkt aan verdere verbeteringen van onze accommodatie zónder daarbij geld te moeten lenen. Eén van die acties is het renoveren van de tribune, die voor komende zomer gepland staat. Leden en iedereen die ons een warm hart toedraagt kan ons hierbij ondersteunen door o.a. stoeltjes te sponsoren op de nieuwe tribune. 

  Zoals u heeft kunnen zien zijn de afgelopen maanden al veel zichtbare zaken opgeknapt! Denk aan nieuwe dug-outs en nieuwe inrichting van de kantine. In maart zijn theatergordijnen opgehangen t.b.v. akoestiek, sfeer en feesten. En sinds vorige week staan er supermooie robuuste tafels en barkrukken in de kantine! Het plan is om voor de start van het nieuwe seizoen de inrichting verder af te ronden met nieuwe stoelen, een loungehoek, plantenbakken, en (bar)verlichting. Het opknappen van de kantinevloer blijft nog even een openstaande wens die mede vanwege de kosten in 2020 verder bekeken zal worden. 
     
  Voor het opknappen van de tribune ligt er inmiddels een uitwerkt plan, waarbij het mogelijk is om gefaseerd onderdelen te realiseren. Hierin zijn opgenomen: vervanging achterwand en zijwanden, vervangen asbestdak en renoveren zitgedeelte met 410 stoeltjes. De bouwcommissie o.l.v. Sjaak Kuyvenhoven bestaat verder uit Peet van den Heuvel, Wim Boekestein en Piet Brederoo. Hiernaast ligt een plan voor het noodzakelijk opknappen van de douches en verzorgingsruimte van het AB-gebouw. Een aantal sponsoren die Naaldwijk een warm hart toe dragen hebben aan onze sponsorcommissie een bedrag toegezegd om de realisatie mogelijk te maken. Daar zijn we heel erg dankbaar voor! Met een aanvullende subsidiebijdrage is daarmee een deel van de kosten gedekt voor het opknappen van het AB-gebouw en het vervangen van het tribunedak.

  De komende weken willen we verder doorpakken met de fondsenwerving, zodat uitvoering van het gehele plan mogelijk wordt in de zomerstop vanaf 24 juni t/m augustus 2019. Uitgangspunt blijft dat we geen geld willen lenen. Eén van de acties is de (eenmalige) ‘verkoop' van 410 stoeltjes aan leden voor 20 euro per stoeltje. Bij de tribune zal een mooi bord komen met daarop alle namen van de personen die de tribune mede mogelijk hebben gemaakt. Het zou geweldig zijn als we deze zomer met elkaar het hele renovatieplan kunnen realiseren!

  Ook een stoeltje? Maak dan je bijdrage (20 euro per stoeltje) over op NL66 RABO 0343 640 767 ten name van v.v. Naaldwijk o.v.v. uw naam en aantal stoeltjes. Op is op!

  Tevens zoeken wij nog een paar vrijwilligers die ons de komende weken willen helpen bij de verkoop van de stoeltjes. Stuur daarvoor een bericht naar ondergetekende.


  Allen alvast bedankt voor de steun.

  Namens het bestuur en andere betrokkenen bij de renovatie
  Jack van der Kruk, bestuurslid accommodatie & kantinebeheer
  Tel. 06-1088 3220