• Uitnodiging introductie jeugdbestuur

    V.V. Naaldwijk is een voetbalvereniging met een stijgend (jeugd)ledenaantal. Om de communicatie en organisatie rondom de jeugdteams zo goed mogelijk te laten verlopen heeft het hoofdbestuur besloten om een jeugdbestuur op te richten. Het belangrijkste doel van het jeugdbestuur is om ervoor te zorgen dat de jeugdleden en jeugdteams zo goed mogelijk worden begeleid. Uitgangspunt is dat het jeugdbestuur de coördinerende taken voor wat betreft de jeugd gaat overnemen van het hoofdbestuur. Het jeugdbestuur dient verantwoording af te leggen aan het hoofdbestuur.

    Op vrijdag 13 maart is er een bijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden (trainers, assistent trainers, leiders, verzorgers en overige vrijwilligers) van de jeugdafdeling. Tijdens deze bijeenkomst is het de bedoeling dat het jeugdbestuur geïntroduceerd gaat worden. Daarnaast is het belangrijk dat de behoefte van beide kanten geïnventariseerd wordt. We nodigen u van harte uit en zien u dan ook graag op vrijdag 13 maart om 20:00 uur in de kantine van VV Naaldwijk.