• Waarden & Normen

  Het bestuur van VV Naaldwijk wil in KNVB verband meehelpen buitensporigheden voor, tijdens en na voetbalwedstrijden tegen te gaan. Hiervoor is een Waarden en Normen commissie opgericht.
  Sinds 26 maart 2009 bestaat er een Waarden en Normen commissie aangesteld door het bestuur bestaande uit 8 leden. Het doel van deze commissie is het ontwikkelen van een statuut waarin het beleid binnen VV Naaldwijk wat betreft Waarden en Normen beschreven staat en het begeleiden van de activiteiten welke in dit statuut beschreven staan. VV Naaldwijk zal in het kader van de Waarden en Normen een preventief en correctief beleid voeren.

  De drie basiswaarden van v.v. Naaldwijk staan centraal: 

 • "Sportiviteit, wederzijds respect en betrokkenheid".

  Onder sportiviteit valt o.a. het volgen van de regels, niet schelden op elkaar of anderen, het toegeven van eigen fouten, presteren maar niet ten koste van het plezier.

  Wederzijds respect tonen voor iedereen en andermans eigendommen, afval opruimen rond de speelvelden en in de kleedkamer, geen gepest, geen racistische uitlatingen of gedragingen.

  Er wordt bij VV Naaldwijk betrokkenheid verwacht van ouders en leden zoals het uitvoeren van ondersteunende diensten (bardienst, elftalleider, etc.). Van het bestuur wordt verwacht dat ze eventuele klachten serieus nemen. Van eenieder wordt verwacht dat men elkaar corrigeert bij een overtreding van de gedragsregels. 

 • Waarden en Normen Statuut en certificering KNVB 3 sterren
  "Plezier en respect in voetbal"

  Het Waarden en Normen statuut is in samenwerking met de KNVB tot stand gekomen.
  Als beloning kan de KNVB een certificaat en sterren uitreiken aan de verenigingen die een sterk beleid hebben en naleven. VV Naaldwijk is op 17 oktober 2009 via een officiële uitreiking als eerste voetbal vereniging binnen het Westland gecertificeerd en direct met het hoogst mogelijke aantal van 3 sterren.

  Op 5 oktober 2009 is het Waarden en Normen statuut tijdens de algemene ledenvergadering  gepresenteerd en unaniem aangenomen. Bij de ingang is in oktober eveneens een bord boven de ingang van het sportpark gerealiseerd met daarop de drie basiswaarden. Aan het begin van het seizoen zullen de clubs die VV Naaldwijk op bezoek krijgt ook op de hoogte worden gebracht van de geldende gedragsregels. Ook binnen onze vereniging zullen er per seizoen acties komen om onder andere leden te informeren over wat de gedragsregels precies inhouden. We hopen op een goede samenwerking met alle leden en betrokkenen.

 • CONTACT:

  Algemeen: Leo Gorissen, voorzitter
  06- 1060 9970, waardenennormen@vvnaaldwijk.nl

  Hans van Berckel, secretaris
  Esther Nollen, commissielid

  Vertrouwenspersoon: Hafida Belhaddad
  vertrouwenspersoon@vvnaaldwijk.nl