• Werkzaamheden op vv Naaldwijk

    Op dinsdag 23 februari start Boomrooierij Weijtmans met het verwijderen van de populieren aan de kant van de kant Galgweg. De populieren in de groenstrook zijn ongeveer ±55 jaar oud en de conditie en vitaliteit van deze bomen is de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Dit heeft met name te maken met de leeftijd van deze bomen.

    De komende maanden wordt er een herinrichtingsplan gemaakt met bomen voor deze groenstrook die invulling zal geven aan meer biodiversiteit, ecologie en duurzaamheid. Dit plan zal in het najaar van 2021 uitgevoerd worden, na de reconstructiewerkzaamheden t.b.v. de hockey en voetbal, over de uitvoering wordt tegen die tijd weer gecommuniceerd.